•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • WWZ in de praktijk - welke knelpunten ervaart u?

WWZ in de praktijk - welke knelpunten ervaart u?

De werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland signaleren dat de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) elementen bevat waardoor werkgevers vooral afzien van het aanbieden van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. De uitgangspunten van het Sociaal Akkoord van april 2013 zijn voor de werkgeversorganisaties leidend bij de beoordeling van de werking van de WWZ. Stapeling van risico's en lasten worden in de praktijk ervaren. Vaste arbeidsovereenkomsten worden door werkgevers ervaren als nog vaster dan voor de inwerkingtreding van de WWZ.Bron: werkgeverslijn.nl