•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Afstandsvergoeding cao Open Teelten per 1 januari 2017

Afstandsvergoeding cao Open Teelten per 1 januari 2017

De afstandsvergoedingen van de cao Open Teelten worden per 1 januari 2017 geïndexeerd met 0,77%. In onderstaande bedragen is deze verhoging verwerkt. Kijk in artikel 42 van de cao Open Teelten voor de bijbehorende cao-bepalingen. 
 Bron: werkgeverslijn.nl