•  
 • Home
 • |
 • Nieuws
 • |
 • Scholingsconsulent geeft telers advies op maat

Scholingsconsulent geeft telers advies op maat

Scholingsconsulent geeft telers advies op maat
 
Tholen - De tijd dat een teler de vrachtwagen vol laadde en verder volledig op de handelaar vertrouwde, is echt voorbij, zegt scholingsconsulent Hans Schilders. "Schaalvergroting, mechanisering en onderlinge samenwerking zorgen ervoor dat kleine telers langzamerhand verdwijnen en er grotere professionele organisaties ontstaan die gaan ondernemen. Er ontstaan managementlaagjes die zich bezig houden met leidinggeven en aansturen. In eerste instantie draait het vaak om personeelszorg, want het wordt steeds lastiger om personeel te behouden of aan personeel te komen. Maar er worden ook andere talenten ontdekt. Er zijn telers die zich actief gaan bezig houden met verkoop van hun producten, de eindconsument en/of productontwikkeling. Vanuit de retail zien we ook dat zij contact zoeken met de telers. Kwaliteit en leveringszekerheid is voor hen van groot belang. Al deze ontwikkelingen maken dat persoonlijke ontwikkeling en scholing steeds belangrijker worden voor een bedrijf."Professionalisering, een leven lang leren, wordt vanuit werkgevers én werknemers gestimuleerd door de Sectorcommissie Open Teelten die onafhankelijke adviseurs zoals Hans aan het werk zet om bedrijven daarbij te helpen en subsidies voor opleidingen beschikbaar stelt. "Afhankelijk of een teler wel of niet is aangesloten bij de CAO Open Teelten én afdraagt aan het Fonds Colland Arbeidsmarkt zijn voor de sectoren akkerbouw en vollegrondsgroententeelt subsidies tot 75% mogelijk. De bottleneck voor een bedrijf is vaak dat de tijd die aan een opleiding wordt besteed niet wordt vergoed, vooral nu het groei- en oogstseizoen weer aanbreekt. De productie gaat altijd voor. Bij werkgevers speelt ook nog wel eens een beetje schroom mee. Ze zijn vaak al zo lang 'bedrijfsleider', waarom zouden ze een opleiding moeten volgen. Anderzijds zijn er bedrijven die al langere tijd investeren in opleidingen, zoals Compliment, HeGe Groenten en Fruit en Ursem-Zuurbier", aldus Hans. "Zij zien dat investeren in scholing en ontwikkeling, leidt tot een beter bedrijfsrendement. Verder zullen innovaties in de vorm van mechanisatie en automatisering zullen de komende jaren een grote vlucht nemen. Deze ontwikkelingen gaan ook leiden tot meer onderlinge samenwerking van telers. Ondernemers kunnen op bedrijfsniveau samenwerken door arbeid en machines gezamenlijk in te zetten, maar ook in de afzet kan een grotere efficiency worden behaald door gezamenlijk producten aan te bieden. Dat maakt dat de positie van (tussen)handelaren ook verandert. Wanneer telers een sterkere positie krijgen in de keten, dan moeten handelaren wel hun toegevoegde waarde kunnen aantonen."Ieder bedrijf is verschillend en daarom is er maatwerk nodig. Als werkgever houd je er rekening mee dat elke werknemer zijn eigen niveau, leerstijl en leerdoelen heeft. Bovendien zijn er verschillende manieren om werknemers te ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld via een opleiding, training of cursus. Of via een incompany training op het bedrijf of via informeel leren op de werkvloer, in een studieclub of vakgroep.
Het is belangrijk om afspraken over scholing en ontwikkeling te maken in bijvoorbeeld een functioneringsgesprek. Dan wordt duidelijk welke verantwoordelijkheid de werkgever en welke de werknemer heeft. Hans gaat daarom altijd naar bedrijven toe voor een keukentafel gesprek voor een persoonlijk advies over scholings- en ontwikkelingsvraagstukken. Aan de orde komt bijvoorbeeld:
 • Ik wil mij als werkgever verder ontwikkelen. Hoe kan ik dat doen?
 • Ik zoek een cursus voor één van mijn medewerkers. Welke mogelijkheden zijn er?
 • Welke subsidiemogelijkheden zijn er voor scholing en ontwikkeling?
 • Welke functies zijn er in de akkerbouw en vollegrondsgroententeelt?
 • Mijn zoon of dochter gaat over een aantal jaren het bedrijf overnemen. Hoe bereid ik ze hier op voor?
 • Wat is het rendement van opleiden?
 • Hoe maak in mijn medewerkers bekend met innovaties en ontwikkelingen in de sector?
 • Wat is een functioneringsgesprek en hoe draagt dit bij aan rendement in de bedrijfsvoering?
 • Ik wil overschakelen naar biologische teelt, hoe pak ik dat aan.

Hans Schilders werkt voor de sectoren akkerbouw en vollegrondsgroententeelt. Hij heeft drie collega's die soortgelijke trajecten voor de Glastuinbouw sector verzorgen: Mara Junkers, Jolanda Rosloot en Anneke Postma.

Voor meer informatie

Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt
Hans Schilders
Stationsweg 1
3445 AA Woerden
T (088) 329 20 30
M (06) 306 014 25