•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Subsidie praktijkleren ook voor de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt

Subsidie praktijkleren ook voor de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt

Subsidie praktijkleren ook voor de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt

Heb jij als werkgever weleens overwogen om een praktijk- of werkleerplek aan te bieden aan studenten? De overheid (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)  stimuleert het als jij studenten een plek biedt om praktijkervaring op te doen. Daarom kun je als erkend leerbedrijf vanaf 3 juni tot en met 17 september 2024 subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor de kosten die je maakt voor de begeleiding van een student. Wij zetten alles wat je moet weten over deze subsidieregeling op een rij.

Doel van de subsidieregeling praktijkleren

Iedereen heeft baat bij goed opgeleid personeel. Dat begint al bij het bieden van een plek aan studenten om praktijkervaring op te doen. Zo zijn studenten beter voorbereid op de arbeidsmarkt en kunnen ze hun studie met goede kennis van de praktijk afronden. Ook voor jou als werkgever is dit gunstig. Het geeft jou meer kansen om goed gekwalificeerd personeel aan te nemen. 

De subsidieregeling praktijkleren is vooral bedoeld voor:

  • Studenten die een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) mbo-opleiding volgen.  
  • Studenten die een hbo-opleiding volgen in deeltijd of duaal in de richting techniek, landbouw, gezondheidszorg of gedrag of maatschappij.
  • Wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.
  • Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is. O.a. leerlingen uit het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Recht op maximaal subsidiebedrag van €2700

Als praktijk- of werkleerplaats heb je recht op een maximaal subsidiebedrag van € 2.700,00. Het definitieve subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van het beschikbare budget en het aantal goedgekeurde aanvragen. Bovenop de subsidie praktijkleren is er een extra toeslag beschikbaar voor erkende leerbedrijven die een MBO BBL-leerplek aanbieden in de sectoren landbouw, horeca en recreatie. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal weken dat er begeleiding wordt gegeven aan een student binnen jouw bedrijf. 

Subsidie aanvragen kan van 3 juni tot en met 17 september

Je kunt de subsidie en extra toeslag aanvragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vanaf 3 juni tot en met 17 september (17.00 uur). Alle aanvragen die binnen deze tijd zijn ingediend worden na 17 september beoordeeld. Houd er rekening mee dat niet alle opleidingen of onderwijsvormen in aanmerking komen voor de subsidie. Er zijn per onderwijscategorie voorwaarden van toepassing. 

Subsidie aanvragen