Themadagen akkerbouw

Vanuit het Praktijkcluster Agro van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) worden ook dit jaar weer 10 Themadagen Akkerbouw georganiseerd. Het programma is opgezet voor alle leerlingen die een akkerbouwopleiding volgen op niveau 3 en 4.
Ook ondernemers, werkgevers en werknemers in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt zijn van harte welkom om deze themadagen bij te wonen. Het programma heeft actuele onderwerpen voor de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt die worden verzorgd door experts van verschillende bedrijven en vanuit praktijkonderzoek.

Deelname is kosteloos en u kunt zich voor elke themadag aanmelden of bellen met Hans Schilders, scholingsconsulent akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt op 06-30601425. 

Na afloop van de themadag worden de presentaties online gezet op het youtube-kanaal van het praktijkcluster Agro. Wil je niets missen? Meld je dan aan als abonnee.


Geplande themadagen

  • Eiwitrijke gewassen: teelt van de toekomst

1 december 2022, 11.00 – 12.00 uur, online

De eiwittransitie is een grote uitdaging voor Nederland. De zoektocht naar nieuwe eiwitrijke gewassen, die in plaats van vlees op het menu kunnen of de rol van soja van ver weg kunnen vervangen in het veevoer. Welke mogelijkheden liggen hier voor de Nederlandse akkerbouwers van de toekomst? 

Abco de Buck van het Louis Bolk Instituut gaat in op de uitdagingen van de nieuwe (oude) gewassen. Welke gewassen zijn geschikt voor het Nederlandse klimaat, hoe teel je ze en waar worden ze voor gebruikt? Wordt het de veldboon, de nedersoja, lupine, sorghum of een mix van gewassen?

Meld je hier aan


Eerdere themadagen

3 november 2022, 11.00 – 12.00 uur

De markt: hoe zorg je voor de afzet van je product?

Als akkerbouwer probeer je het mooiste product te telen. Maar dan ben je er nog niet. Hoe zorg je ervoor dat je keuzes maakt in je bedrijfsvoering waardoor je een gezonde onderneming blijft? Het kennen van de afzetmarkt en erover nadenken hoe je je product verkoopt is daarbij heel belangrijk. Deze eerste sessie verdiepen we ons in de mogelijkheden die de markt biedt.

Edwin Burgers, directeur DCA verdiept zich dagelijks in de afzetmogelijkheden van agrarische producten. DCA maakt marktanalyses op basis waarvan ondernemers keuzes kunnen maken in hun bedrijf. Welke afzetmogelijkheden zijn er voor de diverse akkerbouwproducten en hoe kun je die als ondernemer benutten? Want alleen als je de afzetmogelijkheden goed in beeld hebt, kun je als ondernemer keuzes maken voor je bouwplan.

Bekijk de themadag terug op het youtube-kanaal van het praktijkcluster Agro.


10 november 2022, 11.00 – 12.00 uur

De bodem is de basis

Een gezonde bodem is de basis voor het leveren van een kwaliteitsproduct. Verdichting is een serieus probleem in de Nederlandse landbouwbodems. In sommige regio’s is de bodem tot wel 70% van het landbouwareaal verdicht. In dit seminar leggen wij de oorzaken en gevolgen van bodemverdichting uit en laten we de voor- en nadelen van de verschillende manieren van het bewerken van de bodem zien.

Derk van Balen, onderzoeker bij WUR Open Teelten in Lelystad verdiept zich al jaren in de bodem. Hij laat zien wat de impact is van het gedrag van de teler op de bodem. Aanvullend hierop organiseert Praktijkcluster Agro op vrijdag 24 maart 2023 samen met Aeres HBO Dronten en WUR Open Teelten een praktijkdag bodemverdichting.

Bekijk de themadag terug op het youtube-kanaal van het praktijkcluster Agro.


17 november 2022, 11.00 – 12.00 uur

Meststoffen inzetten voor een goede opbrengst en bodemvruchtbaarheid: hoe en wat?

Organische en minerale meststoffen, biostimulanten en bodemverbeteraars dragen allemaal op hun eigen manier bij aan een goede bodemvruchtbaarheid en een hoge gewasopbrengst. De uitdaging is om de juiste producten op het juiste moment in de juiste hoeveelheid toe te passen voor een optimale productie met minimale verliezen en behoud van een goede bodemvruchtbaarheid. Maar hoe maak je een keuze uit het uitgebreide aanbod, wat zijn de eigenschappen van al die producten, Wanneer gebruik je wat en hoe zet je het op een efficiënte manier in?

Romke Postma - Nutriënten Management Instituut (NMI) laat zien hoe je de juiste keuzes maakt voor het toedienen van meststoffen. Wat gebruik je in welke situatie, wanneer pas je het toe, hoeveel dien je toe? Aan de hand van de antwoorden op deze vragen kan een akkerbouwer een beslissing nemen.

Bekijk de themadag terug op het youtube-kanaal van het praktijkcluster Agro.


21 november 2022, 11.00 – 12.00 uur

Bewaartechnieken

Als akkerbouwer wil je je producten na de oogst zo goed mogelijk drogen en bewaren, met behoud van kwaliteit. Tegelijkertijd wil je met de huidige brandstofprijzen niet meer kosten maken voor energiegebruik dan strikt noodzakelijk. Producten lang bewaren zonder in te boeten op kwaliteit is lastig en vraagt vakkennis. Op deze ochtend gaan we in op verschillende bewaarsystemen, met hun voor- en nadelen.

Tolsma-Grisnich is specialist op het gebied van efficiënt bewaren en primair verwerken van aardappelen, uien en wortels. Arjan van Hassel gaat in op de verschillende bewaartechnieken, de nieuwste innovaties en de impact die dat heeft op de kwaliteit van het product.

De organisatie van de themadagen, die plaatsvinden op donderdagen, is in handen van het Praktijkcluster Agro. Dit is één van de vijf praktijkclusters onder CIV Groen. Onderwijs en bedrijfsleven werken hierin samen aan het stimuleren van ondernemerschap in akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en het agrarisch loonwerk. 7 groene MBO’s en de brancheorganisaties Cumela Nederland, BO Akkerbouw, en NAJK, LTO Akkerbouw en Bionext werken aan praktijkinnovatie, arbeidsmarkt en onderwijsvernieuwing in het groene domein. 

Bekijk de themadag terug op het youtube-kanaal van het praktijkcluster Agro.Nieuws

De agrarische sector heeft ander type werknemers nodig
De agrarische sector heeft ander type werknemers nodig
28-02-2024
De wereld wordt complexer en de agrarische sector professionaliseert. Daarmee groeit de behoefte aan professionals en experts op allerlei gebieden. Hoe ga je daarmee om?